Skip to main content

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. Voor de betogingen die echter ruim op voorhand zijn aangekondigd en meermaals in de media besproken werden, kan men hier niet spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zal een werknemer die te laat komt op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel in samenspraak met de werkgever een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.