Skip to main content

De sociale gids voor de werkgever, editie 2024, is er ook op papier! Deze sociaaljuridische gids legt u de algemene spelregels uit betreffende het tewerkstellen van personeel en bevat een duidelijk en handig overzicht.

Deze Gids is aangepast aan de nieuwste wetgeving en wordt u gratis, te downloaden via de website en voor onze digitale klanten reeds overgemaakt via de E-tool, in het kader van onze informatieplicht, aangeboden. Naast deze uitgave ontvangt u op regelmatige basis onze nieuwsbrief via mail.
Indien u graag een papieren exemplaar van de sociale gids wenst, kan u dit aanvragen via info@natpat.be.

Al deze initiatieven nemen uiteraard niet weg dat wij u ook graag persoonlijk te woord staan. Wij blijven beschikbaar voor alle bijkomende inlichtingen, in het bijzonder voor de sectorale bepalingen, die niet in dit werk zijn opgenomen.
We wensen u alvast veel leesgenot en hopen dat dit een nuttig instrument zal zijn in de ingewikkelde tewerkstellingsproblematiek.