Skip to main content

Bedrijven met minstens 50 werknemers zijn in principe verplicht om een bepaald quotum aan jongeren (van minder dan 26 jaar) in dienst te hebben. Elke jongere telt mee, tot en met het einde van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt, ongeacht het feit of de jongere tewerkgesteld wordt in het kader van een startbaan en ongeacht het recht op eventuele RSZ-verminderingen voor jonge werknemers. Jobstudenten tellen, in de mate dat zij tewerkgesteld zijn onder solidariteitsbijdragen, niet mee.

De individuele startbaanverplichting voor werkgevers in de private sector bedraagt 3% van het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE). Voor 2024 moet met andere woorden gekeken worden naar het aantal voltijds equivalenten dat de betrokken werkgever in het volledige 2e kwartaal van 2023 in dienst had. Voldoet u niet aan uw startbaanverplichting, dan kunt u een hoge boete krijgen. Als u bijvoorbeeld gedurende 6 maanden één jongere tekortkomt, gaat het algauw om +/- € 10.000. Bovendien kunt u eventuele RSZ-verminderingen verliezen.

Belangrijk is dat u steeds voldoende jongere werknemers aanwerft!

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022 zijn er 5 ministeriële besluiten gepubliceerd die voor werknemers van bepaalde sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst. De vrijstelling heeft concreet betrekking op:

  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer (PC 140.01);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PC 140.03);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier, en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221).
  • Voor deze sectoren geldt de vrijstelling van de startbaanverplichting voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.