Skip to main content

Wat doen we ?

Wat doen we voor onze leden?

Het uitbesteden van activiteiten die niet tot het directe doel van de firma behoren is een vanzelfsprekende zaak. Voor alle sociale verplichtingen en andere voorschriften sluit u zich aan bij een sociaal secretariaat dat dit voor u oplost.

De Nationale Patroonsdienst is een dienstverlenende organisatie en geen commerciële onderneming. Wij voeren de wensen uit van onze leden en niet omgekeerd.

De regelmatige veranderingen in de sociale zekerheid zorgen ervoor dat steeds meer werkgevers een beroep moeten doen op een sociaal secretariaat. Dit is inmiddels een noodzaak geworden omdat zowel werkgevers als werknemers een gezond werkklimaat willen behouden. De vermindering van de werknemersbijdragen, de RSZ-bijdrageverminderingen, DMFA-aangiften, …. noem maar op. Werkgevers verliezen vaak het zicht op deze zaken en weten niet meer wat te doen.

Wij, de Nationale Patroonsdienst, kennen de materie tot in de puntjes en helpen iedereen die bij ons is aangesloten om op een correcte manier personeel tewerk te stellen.

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • het opstellen van arbeidsreglementen
 • loonberekening en afleveren van alle loondocumenten
 • RSZ-bijdragen en voorheffing berekenen op lonen en vergoedingen
 • berekening en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van vennoten en/of zaakvoerders
 • berekenen van RSZ-bijdrageverminderingen
 • driemaandelijkse DMFA-aangifte
 • aangifte sociale risico’s
 • aangifte DIMONA
 • weerverlet en getrouwheid
 • aangifte van statistieken
 • aangifte van horecapremies

Sociale gids voor de werkgever

Editie 2024

Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan !

Persoonlijk advies en service

De Nationale Patroonsdienst wijst de weg en verstrekt u de juiste adviezen. Wij zijn een dienstverlenende onderneming en bieden al onze leden een individuele begeleiding, toegespitst op hun bedrijf, persoonlijkheid en specifieke behoeften.

Die persoonlijke service is kenmerkend voor ons sociaal secretariaat. Geen dossierbeheerders, maar elke medewerker die op de hoogte is van elk dossier en u direct verder helpt.

Concreet kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid dienstverleningsaanbod ➡️

 • aangifte DIMONA
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten en -reglementen
 • loonberekening en afleveren van alle loondocumenten
 • aangifte sociale risico’s
 • berekenen van RSZ-bijdrageverminderingen

Persoonlijke service en al 75 jaar ervaring!