Skip to main content

Nuttige informatie

Tools    Documenten    Links

Nuttige tools

Bereken de loonkost

Een groter bedrijf betekent ook meer loonkosten. Bereken hoeveel elke werknemer u op jaarbasis kost, met of zonder extra’s.

Ga naar de tool

Horeca aanwerf calculator

Op zoek naar een nieuwe medewerker voor uw horecazaak? Simuleer welk profiel het interessants is om aan te werven.

Ga naar de tool

Bereken VAA bedrijfswagens

Bereken het voordeel van alle aard wanneer een bedrijfswagen ook voor persoonlijk gebruik ter beschikking wordt gesteld.

Ga naar de tool

Bereken cash voor lease fiets

Werkt u mee aan de modal shift? Bereken hoeveel bruto u moet inleveren om een (elektrische) fiets te leasen.

Ga naar de tool

Bereken cash voor vakantiedagen

Plant u uw jaarlijkse vakantie naar de zon, of gewoon nood aan een snipperdag? Bereken hoeveel een dag verlof u kost.

Ga naar de tool

Documenten

Aansluiting & tewerkstelling

Arbeids­overeenkomsten & bijkomende documenten

Andere nuttige documenten

NOTA – Arbeidsdeal: arbeidsrelatiewet:

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.
Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20

 

Bron: Nationale Patroonsdienst, RSZ en Liantis

Niettegenstaande Vzw Nationale Patroonsdienst alle redelijke inspanningen levert om de correctheid van de documenten en informatie te verzekeren, kan de Vzw niet aansprakelijkheid gesteld worden voor enige eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de door de Vzw ter beschikking gestelde documenten zouden kunnen voorkomen. Het downloaden en het gebruik van deze documenten/ informatie impliceert in hoofde van de bezoeker/gebruiker de aanvaarding van deze exoneratie-clausule.

Persoonlijke service en al 75 jaar ervaring!