Skip to main content

Namiddagpremie
Aan de arbeiders wier prestaties aanvangen vanaf 13 uur of later wordt een premie toegekend van 0,32 EUR per uur (index 01/2024), voor alle prestaties vanaf 14 uur.

U dient ons hiervan telkens met het bezorgen van de prestaties uitdrukkelijk op de hoogte te stellen.

Vergoeding voor levering, onderhoud en wassen van de uitrustingskledij
Ingeval de werkgever de wettelijke verplichtingen niet vervult, zal de werkman of werkster die de arbeidskledij levert en/of onderhoudt en wast, aanspraak mogen maken op de toekenning van een vergoeding per ondeelbare week:

  • 3,61 EUR voor het ter beschikking stellen van de arbeidskledij
  • 3,61 EUR voor het onderhoud en het wassen