Skip to main content

In de bouwsector bedraagt de effectieve wekelijkse arbeidsduur nog steeds 40 uren per week. Via de toekenning van 12 inhaalrustdagen op jaarbasis wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur teruggebracht tot 38 uren per week.

Deze 12 inhaalrustdagen kunnen niet vrij gekozen worden; de sector legt ze jaarlijks vast en men dient deze data te respecteren.

Tijdens deze inhaalrustdagen geldt er een principieel verbod van tewerkstelling.

Een tewerkstelling is enkel toegelaten in zeer specifieke gevallen, zoals om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, arbeid die door een onvoorziene noodzaak wordt vereist, wanneer de werknemers belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen,… en mits verwittiging van de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten.

Mogen studenten of uitzendkrachten wel werken op deze inhaalrustdagen?
Het antwoord is neen. De inhaalrustdagen moeten beschouwd worden als een collectieve sluiting. Bijgevolg kunnen studenten de activiteit binnen uw onderneming niet verderzetten.