Skip to main content

Eén van uw werknemers raakt langdurig arbeidsongeschikt door een ongeval tijdens een partijtje padel. Aangezien er een drukke periode aankomt, bent u genoodzaakt om hem te vervangen. Moet u ook nog gewaarborgd loon betalen aan uw arbeidsongeschikte werknemer?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien de werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon verschuldigd.

Slechts in twee gevallen zal de werkgever niet verplicht zijn om gewaarborgd loon te betalen, nl. bij:

  • arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een zware fout van de werknemer;
  • arbeidsongeschiktheid door een sportongeval.
  1. Zware fout

Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout van de werknemer bestaat er geen recht op gewaarborgd loon. Het begrip ‘zware fout’ wordt niet beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg is het aan de rechter om te oordelen of het al dan niet om zware fout gaat. Het plaatsnemen in een wagen waarvan de bestuurder zichtbaar dronken was, werd bijvoorbeeld als een zware fout beschouwd.

  1. Sportongeval

Er is geen recht op gewaarborgd loon wanneer de werknemer een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers onder om het even welke vorm een loon ontvangen.

Vermits de werknemer het partijtje padel wellicht puur recreatief uitoefent en hij niet vergoed wordt voor zijn sport, zal u dus wel gewaarborgd loon moeten betalen.

Bron: artikelen 52, §3 en 73 § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.