Skip to main content

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Dit geeft de mogelijkheid voor studenten om een groter aantal uren tegen verminderde sociale bijdragen te werken. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

We komen later nog terug op de invloed van studentenarbeid op het groeipakket (kinderbijslag) en de fiscale implicaties van studentenarbeid.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van Art. 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 december 2022.