Skip to main content

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wordt een zaterdag sedert 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (bv. voor een aangetekende brief om een opzeggingstermijn te betekenen of voor de termijn waarbinnen een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen).

Om de impact van deze belangrijke wijziging van het Burgerlijk Wetboek te vermijden voor hat arbeids- en socialezekerheidsrecht, voorziet een wet van 26 december 2022 dat – wat het arbeidsrecht en de sociale zekerheid betreft – een zaterdag nog steeds wordt beschouwd als een werkdag, tenzij een specifieke bepaling uitdrukkelijk iets anders zou voorzien. Deze wet is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Bron: Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand, BS 30 december 2022.