Skip to main content

Wist je dat… de horecasector afwijkende/langere periodes van economische werkloosheid toelaat?

Voor arbeiders is er een afwijkende regeling van toepassing m.b.t. economische werkloosheid. Buiten de geldigheidsduur van het KB dat de afwijkende regeling voorziet, wordt er teruggevallen op de algemene regel.

De afwijkende regeling bepaalt het volgende:

kan ingevoerd worden vanaf de 7e dag volgend op deze van de kennisgeving, per aangetekend schrijven aan de arbeider.

  • Volledige schorsing kan gedurende maximum 3 maanden (algemene regel = maximum 4 weken).
  • Gedeeltelijke schorsing kan gedurende maximum 6 maanden (algemene regel = maximum 3 maanden) in een regeling van gedeeltelijke arbeid van minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken. In het laatste geval moet de week waarin gewerkt wordt minstens 2 arbeidsdagen omvatten. Zoniet, kan de gedeeltelijke schorsing slechts voor 4 weken. Het maximum aantal werkloosheidsdagen bedraagt 4 in geval van een wekelijkse regeling en 8 in geval van een tweewekelijkse regeling (10 in zesdagenweek).
  • Gedeeltelijke schorsing kan ook nog volgens de algemene regeling voor een duur die 3 maanden overschrijdt in een regeling van gedeeltelijke arbeid van ten minste 3 arbeidsdagen per week of ten minste 1 arbeidsweek op 2 weken.

Bij vragen, neem zeker contact op met onze dienst!

Team NATPAT