Skip to main content

Minister Vincent Van Peteghem en Minister Frank Vandenbroucke hebben beslist om het basisbedrag van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 te verhogen naar € 0,35 per kilometer. Dit betreft een verhoging van de fiscale en sociale vrijstelling voor wie van en naar het werk fietst.

Met deze verhoging steunen de ministers het fietsplan ‘Be Cyclist’ van de Federale Regering. Dit is het actieplan ter promotie van de fiets van de Federale Regering 2021-2024.

De fietsvergoeding wordt toegekend aan de werknemers die de verplaatsingen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets afleggen.

Voor het jaar 2023 bedraagt de vrijgestelde fietsvergoeding € 0,27 per met de fiets afgelegde kilometer. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt deze fietsvergoeding, na toepassing van de index, maximaal € 0,35 per effectief afgelegde kilometer.

De Regering heeft ook een maximumbedrag op jaarbasis vastgelegd, namelijk een maximumbedrag van € 2.500 per kalenderjaar. Dit maximum geldt per werkgever en per werknemer. Wordt het maximumbedrag overschreden, dan wordt het deel van de fietsvergoeding dat het grensbedrag overschrijdt, beschouwd als loon.

Deze verhoging en het maximum bedrag op jaarbasis werden nog niet gepubliceerd. Wij volgen die verder voor je op.

Bron: Ministers Van Peteghem en Vandenbroucke verhogen de fiscale en sociale vrijstelling fietsvergoeding | Vincent Van Peteghem (belgium.be)