Skip to main content

Indien uw werknemers regelmatig thuis werken, gaat het om structureel telewerk. In dat geval moeten de volgende verplichtingen worden voldaan:

 

  • Schriftelijke overeenkomst inzake het structureel telewerk: de werkgever is verplicht een overeenkomst, met daarin een aantal verplichte vermeldingen omtrent het telewerk, te sluiten met de werknemer.

 

  • Kostenforfaits of werkelijk terugbetaalde onkosten verantwoorden: de werkgever is verplicht om de kostenforfaits of de werkelijk betaalde netto onkostenvergoedingen te verantwoorden wanneer een sociale inspecteur hierom verzoekt. Geeft de werkgever iedere maand hetzelfde bedrag als netto onkostenvergoeding, dan gaat het om “een maandelijks kostenforfait”. Dat kostenforfait moet niet worden verantwoord op voorwaarde dat de werknemer minstens één volledige dag (+/- 8 uur) per week van thuis werkt en dat ook kan aantonen. Indien deze laatste voorwaarde, die ook van toepassing is op deeltijdse werknemers (geen pro rata berekening), niet is voldaan, bestaat de kans dat de netto onkostenvergoedingen zullen worden gekwalificeerd als loon met alle kosten vandien. De voorwaarde van minstens 8 uur per week van thuis werken, is ook van toepassing wanneer de werkgever niet het maximaal toegelaten forfait per maand toekent aan de werknemer.