Werkgeversgids 2020

Gids downloaden

Vul hieronder uw gegevens in en dan bezorgen wij u vervolgens de downloadlink per e-mail:

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met ons gegevensbeschermingsbeleid.

De sociale gids voor de werkgever 2020

Deze werkgeversgids bevat alles wat u zeker moet weten over aanwerken, tewerkstellen en ontslaan!

De inhoudstabel:

 1. Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel
 2. Kinderbijslag
 3. Stimulansen voor de tewerkstelling in Brussel
 4. Stimulansen voor de tewerkstelling in Vlaanderen
 5. Stimulansen voor de tewerkstelling in Wallonië
 6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 7. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 8. De volledige werkloosheid
 9. De toegelaten arbeid voor gepensioneerden
 10. Taalgebruik in de onderneming
 11. Nachtarbeid
 12. Arbeidsduur
 13. De overeenkomst alternerende opleiding
 14. De studentenovereenkomst
 15. Deeltijdse arbeid
 16. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
 17. Het ondernemerschapstraject
 18. De bedrijfsvoorheffing
 19. De loonbeslaggrenzen
 20. Werkkledij
 21. Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen
 22. Het privégebruik van een bedrijfswagen
 23. Vervoerskosten voor het woon-werkverkeer
 24. Het gewaarborgd minimum maandinkomen
 25. De wettelijke feestdagen
 26. Klein verlet
 27. Jaarlijkse vakantie
 28. Ziekte en gewaarborgd loon
 29. Het moederschapsverlof
 30. De tijdelijke werkloosheid
 31. Het educatief verlof
 32. Het tijdskrediet en de thematische verloven