Skip to main content

Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks, vóór 31 maart (eerste keer dus 31/03/2023), een formeel opleidingsplan opstellen. Dit plan bevat de aangeboden opleidingen en de doelgroep van de werknemers.

Het opleidingsplan moet vooraf worden geraadpleegd door de ondernemingsraad, bij gebrek aan, door de vakbondsafvaardiging, en bij gebrek hiervan, door de werknemers. Deze bespreking gebeurt ten laatste op 15 maart. Daarna moet het plan elektronisch bezorgd worden aan de aangewezen ambtenaar. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is hiervoor echter nog niet klaar waardoor de werkgever deze nog op papier moet opmaken en verzenden.

Het opleidingsplan omvat de formele en informele opleidingen van de ondernemingen en hoe men investeert. Het plan heeft hierbij aandacht voor risicogroepen, knelpuntberoepen, evaluatie van werknemers en genderdimensie. Het opleidingsplan heeft een looptijd van minstens 1 jaar.

U kan bij ons een modeldocument voor een opleidingsplan bekomen.

 

Bron: www.werk.belgie.be.

Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof, BS 28 augustus 2012 en koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, BS 15 mei 2014.

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

www.belgie.be, nieuwsbericht van 25 november 2022

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen