Skip to main content

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen. Concreet houdt dit aldus in dat de werknemer het recht heeft om buiten de werkuren niet meer verbonden te zijn met digitale hulpmiddelen voor het werk.

Er moet een ondernemingsCAO afgesloten worden of minstens bepalingen opgenomen worden in het arbeidsreglement omtrent deconnectie.

Deze ondernemingscCAO, of de bijlage tot het arbeidsreglement, moet alvast het volgende bepalen:

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen zodat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Het neerleggen van de CAO of de bezorging van het afschrift van het arbeidsreglement aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten dient uiterlijk op 1 april 2023 te zijn vervuld.

De verplichting om op ondernemingsniveau een CAO af te sluiten of de bepalingen hieromtrent op te nemen in het arbeidsreglement vervalt wanneer de Nationale Arbeidsraad of een Paritair Comité de modaliteiten voor het recht op deconnectie in een CAO vastleggen.

U kan bij ons de bijlage ‘deconnnectiebeleid’ tot het arbeidsreglement bekomen.

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen