image

BELANGRIJK! Nieuwe lastenverlaging voor werken in onroerende staat in ploegen op locatie!

Ondernemingen die werknemers hetzelfde of een complementair werk in onroerende staat in een ploeg op locatie laten uitvoeren, kunnen voortaan een belangrijke vermindering van de bedrijfsvoorheffing genieten. 

Dit kan voor alle werknemers (inclusief uitzendkrachten) die voldoen aan onderstaande 4 voorwaarden.

  • Werken in ploegverband

Het werk moet verricht worden door minstens 2 werknemers die hetzelfde of complementair werk uitvoeren en dit zowel qua inhoud als qua omvang.

(ter info: bedrijfsleider en werknemer vormen ook ‘ploeg’)

  • Op locatie

De werken moeten uitgevoerd worden op locatie.

  • Minimumloon

Het bruto uurloon van alle werknemers die deel uitmaken van de ploeg dient minimum 13,75 €/uur te bedragen in 2018. Vanaf 01/01/2019 is dit 13,99 €/uur).

  • Minimum 1/3de

De betrokken werknemer dient minstens 1/3de van zijn arbeidstijd in die maand te voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

De lastenverlaging bestaat concreet uit een vrijstelling van doorstorting van een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van de betrokken werknemers. De werkgever zal de bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van de werknemers volgens de normale barema’s, maar zal met andere woorden een deel van deze ingehouden voorheffing niet moeten doorstorten aan de overheid.

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de ondernemingen waar arbeid in opeenvolgende ploegen of volcontinue arbeid wordt verricht. De “klassieke” definitie van ploegenarbeid had immers tot gevolg dat de bouwsector quasi nooit kon genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Het voordeel komt enkel ten goede aan de werkgever en heeft dus geen enkele invloed op het nettoloon van de werknemer.

 Ook de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van werken in onroerende staat of van gelijkgestelde handelingen komt in aanmerking voor de vrijstelling. De maatregel is niet enkel van toepassing binnen het Paritair Comité Bouw (PC 124) maar ook in aanverwante sectoren zoals elektriciens.

Terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018

Alhoewel de reglementering al vanaf 1 januari 2018 in werking trad, kan ze nu -  gelet op de vele onduidelijkheden en wetgevende vergissingen die in tussentijd begaan werden -  pas effectief toegepast worden door de bedrijven en de sociale secretariaten.


De vrijstelling is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Er zullen dus regularisaties in de bedrijfsvoorheffing moeten gebeuren.

Voor de lonen van 2018 zijn regularisaties mogelijk via de aangiften bedrijfsvoorheffing tot en met 31 augustus 2019. 

Voor de lonen van 2019 zijn regularisaties mogelijk via de aangiften bedrijfsvoorheffing tot en met 31 augustus 2020.


Het loont vast en zeker de moeite om na te gaan of u deze vermindering door ons sociaal secretariaat wil laten toepassen. Heden maken wij een opdrachtbevestiging eveneens een werknemerslijst over naar alle werkgevers waarvan wij vermoeden dat zij voor de toepassing van deze vrijstelling in aanmerking komen. Meent u voor deze maatregel ook in aanmerking te komen, stelt u ons zeker op de hoogte, zodoende bezorgen wij u de nodige informatie (opdrachtbevestiging & werknemerslijst), om te vrijstelling te kunnen toepassen!