image

BELANGRIJKE KLANTENAVOND - GDPR: General Data Protection Regulation!

UITNODIGING KLANTENAVOND

Op donderdag 19 april 2018 geeft de Nationale Patroonsdienst in het congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1 te Edegem,  een info-avond over  het volgende onderwerp:

GDPR: General Data Protection Regulation

Dit topic wordt u uitgelegd door meester Sara Cockx. Meester Cockx is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Zij heeft een uitgebreide ervaring in het behandelen van arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke procedures en adviseert cliënten inzake zowel individueel als collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid en HR-gerelateerde onderwerpen en is tevens  gecertifieerd Data Protection Officer.

De GDPR treedt officieel in werking op 25 mei 2018 en deze infosessie zal dan ook de enige mogelijkheid zijn die wij aan onze klanten aanbieden opdat zij zich in orde kunnen stellen met de nieuwe verordeningen hieromtrent.  De GDPR heeft immers gevolgen voor alle ondernemingen want elke ondernemer gaat om met persoonsgegevens. In deze sessie hoort u dan ook wat u allemaal moet doen om u in orde te stellen en boetes te vermijden.

Hoe zal de avond verlopen?

Wij verwachten u vanaf 19.00u voor een welkomstdrink. Om 19.30u starten we met de eigenlijke infosessie. Omstreeks 21.15u is er een rondvraag voorzien.

We sluiten de avond af rond 21.30u waarna de mogelijkheid bestaat om bij te praten en dieper in te gaan op het besproken thema.

Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen die avond! Deelnemen is gratis.

Gelieve ons uw aanwezigheid te bevestigen vóór 12 april 2018 via onderstaand antwoordformulier of via een mail op het volgende adres: info@natpat.be met de vermelding “infosessie 19 april 2018” en het aantal aanwezigen.

Antwoordformulier infosessie 19 april 2018

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………………………….

van de firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………

zal aanwezig zijn op de klantenavond van 19 april 2018 met ……………. personen.

Handtekening,