image

Belangrijk bericht: Coronapremie ingevoerd door de sector!

Beste klanten

In heel wat sectoren zijn er onderhandelingen aan de gang of beslissingen genomen tot invoering van de Coronapremie.

De sectoren die de Coronapremie reeds hebben ingevoerd, hebben echter niet allemaal dezelfde voorwaarden/bedragen afgeklopt. Indien de Coronapremie in uw sector voorzien is, zullen wij u hiervan afzonderlijk en persoonlijk per mail op de hoogte stellen.

Omdat dit voor ons administratief een tijdrovend proces is en gezien de tijdsdruk die ons door de overheid wordt opgelegd, willen wij u vragen om, indien u van ons over deze materie een mail heeft ontvangen, dan ook zo spoedig mogelijk te reageren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Team NATPAT