image

UPDATE: tijdelijke werkloosheid overmacht Corona verlengd tot en met 31 december 2021!

Het is eindelijk officieel! De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona voor een laatste keer te verlengen tot en met 31 december 2021!


Dit betekent dat:

u geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA;

u geen melding moet doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag;

u geen C3.2a kaarten moet afleveren;

u niets moet invullen in het validatieboek.

Het enige dat u moet doen, is maandelijks de looncode werkloosheid wegens werkloosheid overmacht Corona (0438 - WO) aan ons doorgeven. Op basis van de loonberekening doet NATPAT dan een aangifte bij de RVA. U moet uiteraard uw werknemers op voorhand blijven informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld (meldingsplicht).


We herhalen nog eens dat u slechts verder gebruik kunt maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als u nog altijd een link met Corona kan bewijzen. Is er geen oorzakelijk verband tussen de tijdelijke werkloosheid en de Coronacrisis, dan dient u over te gaan tot een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.


Team NATPAT
Bron: RVA