image

BELANGRIJK: tijdelijke werkloosheid en de belastingen!

Van toepassing op alle werknemers die in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona staan!


Wie vorig jaar langere tijd tijdelijk werkloos was, zet best al wat geld opzij voor de afrekening van zijn personenbelasting dit jaar. Door de uitzonderlijk lage voorheffing die op de uitkering wordt ingehouden, is de kans groot dat heel wat werknemers zich aan een toeslag mogen verwachten.

Net zoals een gewoon inkomen, is ook een werkloosheidsuitkering aan belasting onderworpen. Hoeveel dat is, hangt af van het totale inkomen, de gezinssituatie en nog een aantal andere zaken zoals leningen, fiscale attesten enz. De bedrijfsvoorheffing die gewoonlijk op het loon wordt ingehouden, houdt rekening met die eerste twee parameters en vormt zo een realistisch voorschot op de uiteindelijke personenbelasting. De eindafrekening volgt pas na het indienen van de belastingaangifte.

Op uitkeringen worden doorgaans vaste voorheffingspercentages toegepast. Voor de werkloosheidsuitkering is dat in normale omstandigheden 26,75%. Dat was ook zo tot en met april 2020. Vanaf mei 2020 besloot de regering echter om dat percentage te verlagen tot 15% om te voorkomen dat het voorschot hoger zou zijn dan de uiteindelijke belasting. Maar dat zou wel eens een vergiftigd geschenk kunnen geweest zijn. Werklozen hebben normaal gezien, net als zieken, invaliden en gepensioneerden recht op een belastingvermindering, bestaande uit een basisvermindering en een bijkomende vermindering. In het geval van tijdelijke werkloosheid wordt die bijkomende vermindering echter niet toegepast.

Vooral voor wie in 2020 ook nog enkele maanden loon ontving, bestaat hierdoor de kans dat de voorheffing (het voorschot dus) die aan de bron werd ingehouden ontoereikend was. Het gevolg hiervan zal een aanslagbiljet zijn met een terug te betalen bedrag op het einde van dit jaar.

Ook in 2022 zal dit fenomeen zich voordoen, vermits de meeste werknemers ook in het inkomstenjaar 2021 reeds enkele maanden op tijdelijke werkloosheid staan. Het goede nieuws is dat dit wel kan vermeden worden. Zodra de horeca opnieuw open mag, vraagt u best aan uw werknemers wie op vrijwillige basis maandelijks iets meer bedrijfsvoorheffing wil laten inhouden. Wij, als sociaal secretariaat, kunnen dit dan voor u in orde brengen. Aan de te betalen belastingen valt niets te veranderen, maar op die manier spreidt men alvast het bedrag over een langere periode en vermijdt men een groot bedrag bij de eindafrekening.


Bron: horecaismijnpassie.be