image

Vlaams Beschermingsmechanisme!

Vlaams Beschermingsmechanisme 4: aanvraag indienen tot en met 15 maart 2021

Ondernemingen die verplicht gesloten werden en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% kunnen het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 aanvragen.

Om aanspraak te maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 moet er een omzetdaling van minstens 60% zijn, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité van 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, in de periode van 1 januari tot en met 31 januari 2021.

Ondernemingen die gesloten zijn in de periode van 1 januari tot en met 31 januari 2021 omwille van de coronamaatregelen, moeten geen omzetdaling aantonen.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 15 januari 2021 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 1 januari 2021 tot en met 14 januari 2021 zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de hele maand januari met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Ook ondernemingen die moesten sluiten vanaf 15 januari 2021 kunnen kiezen tussen het aanvragen van steun vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 januari 2021, zonder het aantonen van een omzetdaling, of het aanvragen van steun voor de hele maand januari, mits het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Deze aanvraag kan u indienen tot uiterlijk 15 maart 2021, via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5: aanvraag indienen vanaf 16 maart 2021

Wie heeft recht?

Om aanspraak te maken op het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 moet er eveneens een omzetdaling van minstens 60% zijn, ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité van 28 oktober 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen, in de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2021.

Ondernemingen die gesloten zijn in de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2021, van 1 februari tot en met 7 februari 2021 of van 1 februari tot en met 12 februari 2021 omwille van de coronamaatregelen, moeten geen omzetdaling aantonen. Een lijst met gesloten sectoren kan u hier terugvinden.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 8 februari 2021 of vanaf 13 februari 2021 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode zonder omzetdaling aan te tonen, ofwel steun aan te vragen voor de hele maand februari met het aantonen van een omzetdaling van 60%.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is er enkel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Bedrag

De premie omvat 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode van 2020.

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, kan een premie ontvangen van 5%.

Indien u een startende zelfstandige bent die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, dan wordt voor het bepalen van uw beroepsinkomen gekeken naar uw financieel plan.

De steun bedraagt minimaal € 600 en maximaal:

€ 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;

€ 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;

€ 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale en maximale bedragen voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. U kan de lijst met toepasselijke minimum en maximum bedragen voor de gesloten sectoren hier terugvinden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen vanaf dinsdag 16 maart tot en met 15 april 2021. Dit via de roze knop op de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, BS 12 februari 2021; www.vlaio.be.