image

Nieuwe fiscale bedragen 2021

Nieuwe fiscale bedragen 2021

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bekend gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

Omschrijving

Geïndexeerd bedrag 2021 (aanslagjaar 2022)

Jaarbedragen, tenzij anders vermeld

Vervoer

Fietsvergoeding

€ 0,24/km

Fiscaal vrijgesteld bedrag privé-vervoer

€ 420

Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen

€ 1.370

Kunstenaars

Kleine vergoedingsregeling

€ 132,13/dag

€ 2.642,53/jaar

Sportbeoefenaars

Maximale beroepsinkomsten

€ 20.520

Studentenarbeid

Maximuminkomen vrijstelling personenbelasting

(ongehuwde student)

€ 9.050

Maximum bestaansmiddelen persoon ten laste:

Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

€ 4.262,50

€ 3.410

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

€ 6.150

€ 4.920

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2021

Netto belastbaar inkomen 2021

€ 7.800

€ 6.240

PC-privéplan

Aankoop PC, printer, internet, …

€ 920

Max. bruto belastbaar loon werknemer

€ 36.030

Loonbonus

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel

€ 2.998

Vrijwilligers

Forfaitaire kostenvergoeding algemeen

€ 1.416,16/jaar

€ 35,41 per dag

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2022, BS 8 februari 2021.