image

Corona: flitscontroles telewerk in tertiaire sector!

Zoals eerder aangekondigd, is telewerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) kondigde op haar website aan dat zij in januari 2021 een flitscontrole rond de naleving van het telewerk in de tertiaire sector (dienstverlening) uitvoert.

De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar wanneer de inspectiediensten ernstige inbreuken vaststellen, zullen zij sancties kunnen opleggen.

Deze grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De SIOD heeft op zijn website specifieke checklist gepubliceerd waar werkgevers de COVID-19-maatregelen kunnen terugvinden


Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/flitscontroles-telewerk-de-tertiaire-sector-januari-2021.