image

C3.2-Werknemer-Corona!

Naam

Vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid

Doel

uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen in de periode van 01.02.2020 tot en met 31.03.2021 (behalve voor de maand september 2020 indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector).

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C3_2_werknemer_corona/06-11-2020_C3_2_werknemer_corona_NL.pdf 

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling


Tijdstip van aflevering

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden wegens werkgebrek;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na de indiensttreding bij een nieuwe werkgever;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na een wijziging van het aantal arbeidsuren per week, ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaan­onderbreking;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid indien het meer dan 3 jaar geleden is dat u uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontving.


Laatste wijziging

06-11-2020

Aard van de wijziging

Wijzigingen vanaf 01.10.2020Bron: www.rva.be