image

CO2-uitstootwaarden: WLTP en NEDC-methode!

Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen. Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger zal liggen, waardoor bedrijfswagens duurder zullen worden.

Om het effect van de nieuwe WLTP-norm wat te milderen, werd er voor de bepaling van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens een overgangsperiode tot eind 2020 voorzien. Hierdoor zullen de fiscus en de RSZ tot 31 december 2020 nog rekening houden met de CO2-uitstoot op basis van de NEDC-methode. Vanaf 2021 zal de CO2-uitstoot volgens de WLTP-methode voor alle nieuwe wagens gebruikt worden.

Door de invoering van de nieuwe berekening van de CO2-uitstoot op basis van de WLTP-methode worden er voor nieuwe bedrijfswagens (inschrijvingsdatum vanaf 1/09/2018) nu meestal 2 verschillende CO2-uitstootgehaltes op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) vermeld.

Voor bedrijfswagens met twee uitstootgehaltes, kan voor de berekening van het voordeel alle aard de NEDC-waarde gebruikt worden tot 31 december 2020. Wij dienen echter voor nieuwe bedrijfswagens ook al de WLTP waarde in ons systeem te brengen, zodat dit vanaf 1 januari 2021 correct berekend zal worden.

Alle klanten die in het bezit zijn van een firmawagen werden hiervoor afzonderlijk aangeschreven.

Valse Hybrides

Zoals wij u reeds meermaals via onze informatiekanalen op de hoogte stelden, moet het belastbaar voordeel voor ‘valse’ hybride wagens sinds 1 januari 2020 anders berekend worden. Hieronder geven wij u nog even een korte samenvatting mee. Mogen wij u wel vragen om, als u beschikt over dergelijke wagen, ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de CO2-uitstoot.

Welke wagens worden beschouwd als valse hybrides?

  • de plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018;
  • die een elektrische batterij hebben met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; of
  • een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gram per kilometer.

Voorheen gebeurde de berekening van het voordeel van alle aard op basis van een CO2-uitstoot die rekening hield met een aanzienlijk gedeelte elektrisch rijden. Deze CO2-uitstoot bleek voor de hybride voertuigen echter heel wat lager te liggen dan de werkelijke CO2-uitstoot.
Daarom gebeurt de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor deze voertuigen nu op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Ondertussen werd er op de website van de FOD Financiën een lijst gepubliceerd met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en de overeenstemmende voertuigen. In deze lijst kan u de toe te passen CO2-waarde terugvinden.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (diesel, benzine, LPG, aardgas) als die van de ‘valse’ hybride, dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse’ hybride vermenigvuldigd met 2,5.