image

Coronacrisis: Check RSZ-compensatie!

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren.

Er wordt een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat de betrokken werkgevers een tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. Een wetsontwerp dat deze aangelegenheid regelt, wordt op dit ogenblik behandeld in de Kamer. In afwachting van een definitief goedgekeurde wettekst wordt de volgende informatie onder alle voorbehoud ter beschikking gesteld. Deze informatie wordt definitief aangepast zodra de wet is gestemd.

De premie wordt toegekend aan ondernemingen die verplicht gesloten zijn of die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de premie? Ga het na in de onlinedienst "Check RSZ-compensatie" op de website van de RSZ. Voer uw ondernemingsnummer in en u ziet meteen of u voor deze steunmaatregel in aanmerking komt.
Werd u voor deze steunmaatregel niet opgenomen, doch meent u hiervoor wel in aanmerking te komen, dient u zelf het initiatief te nemen een aanvraag in te dienen. Dat kan via dezelfde link volgens het onlineformulier op de website van de RSZ.


Bron: RVA