image

Overeenkomst alternerende opleiding en tijdelijke werkloosheid in de horeca!

Door de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet de horeca grotendeels gesloten blijven en staan heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wat betekent dit voor de overeenkomsten alternerende opleiding (OAO)? Het Paritair Comité voor de horeca nam hierover een standpunt in.

Algemeen standpunt

Volgens Syntra Vlaanderen mogen leerlingen in het kader van leren en werken of duaal leren hun werkzaamheden verderzetten in ondernemingen waar tijdelijke werkloosheid is. Dit is mogelijk op voorwaarde dat de overeenkomst alternerend leren bestaat uit het aanleren van competenties en de leerling geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

Specifiek standpunt voor horeca

Het Paritair Comité bevoegd voor horeca PC 302 besliste dat jongeren met een stage of OAO op werkplekken opgeleid mogen worden. Dit onder twee voorwaarden:

- de leermeester is aanwezig;

- én er is geen tijdelijke werkloosheid voor werknemers die in dezelfde afdeling als de leerjongere werken. Het PC maakt een onderscheid tussen vier afdelingen, namelijk de zaal, keuken, administratie en kamerdiensten.

Deze regel geldt zowel voor stagecontracten als voor OAO-overeenkomsten.

De stageovereenkomst moet onmiddellijk verbroken worden (via de school) en de OAO-overeenkomst moet geschorst worden, indien er momenteel werknemers op tijdelijke werkloosheid staan binnen dezelfde afdeling als een leerjongere. Wanneer de OAO-overeenkomst geschorst wordt, wordt de jongere volledig op tijdelijke werkloosheid via de RVA gezet.