image

Coronacrisis: overmacht verlengd tot 30 juni 2020!

De Minister van Werk heeft haar akkoord gegeven om het automatisch erkennen van de vereenvoudigde procedure door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona te verlengen tot 30/6/2020. Voor werknemers voor wie de overmacht reeds eerder werd aangevraagd hoeven noch werkgever noch werknemers iets te doen.


Hou het gezond!

Zorg goed voor jezelf & elkaar!

Voor verdere updates, gelieve steeds onze website in het oog te houden.