image

Formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen ook mogelijk via online tool!

Beste klanten,


Voor werknemers die bij een vakbond of hulpkas aangesloten zijn:

Hieronder vindt u een link indien uw werknemers online hun aanvraag willen indienen:

Link ABVV:

https://www.tijdelijkwerkloos.be

Link ACV:

https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid

Link Hulpkas:

https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/hoe-doe-ik-een-vereenvoudigde-aanvraag-tijdelijke-werkloosheid


We wensen u alvast het beste toe en zorg goed voor elkaar en jezelf!

Team NATPAT