Skip to main content

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30.06.2022!

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.   

Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie of het conflict in Oekraïne (ook indien deze vóór 01.04.2022 zou zijn gelegen) kan bijgevolg tot en met 30.06.2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (code WO (439) op de prestatiestaat).

Er wordt dus afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Het kan dan zowel gaan om:

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door een verplichte quarantaine van een werknemer die niet ziek is of wegens een totaal gebrek aan grondstoffen als gevolg van een opgelegd handelsembargo);
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. als gevolg van het wegvallen van een deel van de afzetmarkt of het beperken van de productie wegens de dure energieprijzen). In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

 

Bron: RVA

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen