Skip to main content

De inspecteurs van de RVA voeren strenge controles uit op het gebruik van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

Het onrechtmatig gebruik ervan zal steeds worden gesanctioneerd.

Wanneer het bovendien gaat om economische werkloosheid die niet in oorzakelijke verband staat met overmacht Corona, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid omwille van Corona meer aanvaarden.

Wij raden werkgevers, die beroep willen blijven doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht Corona, bijgevolg aan om steeds het oorzakelijk verband met Corona te (kunnen) motiveren. Indien de economische werkloosheid bijgevolg niet in oorzakelijk verband staat met Corona, is het aangewezen om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaken.

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen