Skip to main content

Tijdens de coronacrisis moesten strikte regels worden gevolgd. Maar ook vandaag nog kunnen werknemers worden besmet met het Covid-virus of in aanraking komen met iemand die corona heeft. Wat zijn de huidige regels hieromtrent?

Hierna vind je een overzicht met de te ondernemen stappen bij een werknemer die besmet is of een hoog-risico-contact heeft gehad:

Positief getest (zelftest of PCR-test)

 • Werknemer is ziek
  • Mits tijdige verwittiging van de werkgever en bezorging van het attest van arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen
 • Werknemer is arbeidsgeschikt en telewerk is niet mogelijk
  • Wanneer geen telewerk mogelijk is en de werknemer is niet ziek, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd
 • Werknemer is arbeidsgeschikt en telewerk is mogelijk
  • Indien telewerk mogelijk is tijdens periode van isolatie, moet de werkgever loon betalen voor de geleverde arbeid

Hoogrisicocontact

 • Geen symptomen: geen quarantaine, maar bijzondere aandacht aan basishygiëne en contacten beperken
 • Symptomen: enkel quarantaine in afwachting van het resultaat van de test.
  Tijdens de quarantaine kunnen dezelfde regels worden toegepast als bij een isolatie omwille van positieve test

Indien de werknemer corona heeft, niet ziek is, maar ook niet kan telewerken, kan enkel werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd indien de volgende voorwaarden cumulatief worden vervuld:

 • de isolatie blijkt uit het attest waarop vermeld staat dat de werknemer de woning niet mag verlaten;
 • de duur van de aangevraagde periode is beperkt tot 7 dagen (op voorwaarde dat de werknemer de laatste drie dagen geen koorts meer heeft en geen symptomen meer vertoont). In collectiviteiten voor kwetsbare personen, zoals woonzorgcentra, bedraagt de isolatie 10 dagen.

Is er binnen het gezin/huishouden van de werknemer iemand besmet, wordt bijkomend geadviseerd om een mondmasker te dragen bij contact met andere personen en dit gedurende 7 kalenderdagen.

Bron: www.info-coronavirus.be

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen