Skip to main content

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, hebben een aantal afwezigheden een schorsende werking. Hierdoor wordt de opzegtermijn verlengd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet. Echter, dagen van Coronawerkloosheid zijn hierop een uitzondering en schorsen de opzeggingstermijn wel.

Dit is echter niet het geval voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne!

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen