Skip to main content

Werknemers konden vanaf 9 april 2021 tot en met 30 juni 2022 met behoud van loon afwezig zijn op het werk om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus.

Dit vaccinatieverlof kon genomen worden gedurende de tijd die nodig was voor de vaccinatie, d.w.z. de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum en de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum (verwittiging + bewijs).
Ook een werknemer die zijn minderjarig kind, dat met hem samenwoont, begeleidde naar het vaccinatiecentrum, had recht op klein verlet voor het vaccinatieverlof.
De werknemer had eveneens het recht om een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij te begeleiden, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat dan wel om iemand over wie hij het wettelijk voogdijschap uitoefent.

Dit recht werd opnieuw goedgekeurd in de Ministerraad. Dit recht heeft echter pas inwerking vanaf 01/10/2022 en heeft geen retroactief karakter. Voor de maanden juli 2022 tot en met september 2022 bestond er aldus geen wettelijke basis voor het vaccinatieverlof. Werknemers die zich toen tijdens de werkuren wilden laten vaccineren, moesten dus bijvoorbeeld gebruik moeten maken van betaalde vakantie of toegestane afwezigheid. Enkel met akkoord van de werkgever hadden zij het recht om vaccinatieverlof te nemen en dus met behoud van loon afwezig te blijven van het werk.

Het vaccinatieverlof (klein verlet) geldt voorlopig tot en met 31/12/2022 (kan verlengd worden tot en met 31/03/2022).

Bron: USS 

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen