Skip to main content

Het werd al even aangekondigd, een nieuwe tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de energiecrisis. Sinds afgelopen weekend staan de details over dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid op de website van de RVA. De maatregel komt er enkel voor energie-intensieve bedrijven en loopt voorlopig van 1 oktober tot en met 31 december 2022.

Energie-intensieve bedrijven
De tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven, of kortweg “tijdelijke werkloosheid energie” (TWe), is een soepele vorm geworden van de klassieke tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

De maatregel is beperkt tot zogenaamde “energie-intensieve bedrijven”. Of uw zaak daarbij hoort, weet u als u aan één van volgende twee voorwaarden voldoet:

  • De aankoop van energieproducten (ook andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 moet minstens 3% bedragen van de toegevoegde waarde van uw bedrijf.

of

  • Uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de TWe (d.w.z. 3/2022) is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorgaande jaar (3/2021).

Volledige of deeltijdse regeling
De TWe kan in twee vormen worden toegepast:

  • in een regeling van volledige schorsing voor maximaal vier weken;
  • in een regeling van deeltijdse arbeid voor maximum drie maanden, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt.

Eens de vier weken of drie maanden bereikt, kan u onmiddellijk aansluitend een nieuwe periode van TWe invoeren, zowel volledig als gedeeltelijk, zonder dat u eerst het werk voor een week moet laten hervatten.

Formaliteiten
In tegenstelling tot de corona-werkloosheid, dient u minstens 5 dagen vóór de eerste mededeling van economische werkloosheid aan de RVA, het formulier C106A-ENERGIE naar uw plaatselijke RVA kantoor te sturen per aangetekende brief of via elektronische weg. Met dit formulier verklaart u dat u aan de voorwaarden van een energie-intensief bedrijf voldoet.

Verder dient u de volgende verplichtingen na te leven tegenover uw werknemers:

  • werknemers minstens drie dagen vooraf in kennis stellen;
  • op dezelfde dag de eventuele ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen van de economische reden;
  • ten minste drie dagen vooraf een elektronische mededeling sturen naar de RVA en dit afzonderlijk voor arbeiders en bedienden;
  • elke maand voor elke werknemer de eerste werkloosheidsdag elektronisch meedelen aan de RVA.

Deze verplichtingen gelden ook als u lopende schorsingen voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken wenst over te zetten naar de regeling tijdelijke werkloosheid energie.

Tot 31 december 2022 moet er geen maandelijkse controlekaart C3.2A worden afgeleverd.

Uitkering
Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens de energiecrisis kunnen onmiddellijk gaan stempelen zonder wachttijd. De uitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van begrensde loon (3.075,04 euro per maand). Op de uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. De werkgever moet bovenop deze uitkering een supplement van minstens 6,22 euro per dag betalen.

Meer informatie vindt u op de website van de RVA.

Bron: RVA

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen