Skip to main content

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog beroep doen op het systeem van de coronawerkloosheid, maar in tegenstelling tot in 2020 en 2021 golden deze coronawerkloosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen voor het recht op vakantie. Om deze reden dreigden meer dan 300.000 werknemers dit jaar hun vakantiegeld en vakantiedagen gedeeltelijk te verliezen.

Minister van Werk Pierre-Yves Demargne bevestigde nu dat de coronawerkloosheidsdagen in de eerste helft van 2022 toch gelijkgesteld worden met daadwerkelijke werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het wettelijke vakantiegeld. Verder wordt geïnformeerd dat een compensatieregeling voor werkgevers uitgewerkt zal worden en een budget voor de werkgevers voorzien wordt dat overeenstemt met 41% van de totale kost van de gelijkstelling. In principe zou dit overeenkomen met een enveloppe van
€ 45.312.219. Voor de verdere verdeling van de enveloppe wordt het advies van de NAR afgewacht.

Heden zijn enkel nog maar beslissingen genomen. De praktische uitvoering moet nog uitgewerkt worden en de regelgeving zal aangepast moeten worden.

Bron: Diverse nieuwsberichten.