Skip to main content

De FOD Financiën zal een automatisch uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing (BV) van 2 maanden verlenen, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
Deze periode zal mogelijk nog verlengd worden.

Maandelijkse BV-aangifte
Voor de ondernemingen waarvoor de aangifte maandelijks ingediend moet worden heeft dit uitstel betrekking op de aangiftes van november en december 2022.
De termijn om de betaling te doen wordt verlengd met twee maanden, waardoor de betaaldata als volgt worden:

November 2022: 15 februari 2023 in plaats van 15 december 2022
December 2022: 15 maart 2023 in plaats van 15 januari 2023

BV-aangifte per kwartaal
Voor de ondernemingen waarvoor de aangifte op kwartaalbasis ingediend moet worden, geldt dit uitstel voor de aangifte van het vierde kwartaal van 2022. De termijn wordt verlengd tot 15 maart 2023 in plaats van 15 januari 2023.

Opgelet!
Het gaat dus enkel om een uitstel van betaling. Uiteindelijk zullen de verschuldigde bedragen dus wel gewoon betaald moeten worden.

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis werd er destijds ook een uitstel verleend. Voor de klanten die toen geopteerd hebben om van dit uitstel gebruik te maken, zullen wij deze keer ook het uitstel automatisch toepassen en de betalingsdata aldus verlengen. Indien u dit toch anders wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen.

Inwerkingtreding?
Deze steunmaatregel heeft uitwerking vanaf 1 november 2022.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1), BS 3 november 2022.

Close Menu

Ons kantoor is open van maandag tem. vrijdag
van 08u30-12u30 en 13u30-16u30

Merksemheidelaan 72
2170 Antwerpen