Wie zijn we?

De Nationale Patroonsdienst is sinds 1946 een erkend sociaal secretariaat  voor werkgevers, gecontroleerd door de Minister van Sociale Zaken en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en staat te uwer beschikking voor de vervulling van al uw sociale en fiscale verplichtingen als werkgever.

  • De Nationale Patroonsdienst spitst zich toe op de problematiek van de KMO’s en de “kleine zelfstandigen”. Deze verschilt grondig van die van andere ondernemingen.
  • We hebben een goede reputatie als het gaat om het begeleiden van kleine bedrijven, winkels, ambachtelijke ondernemingen.
  • Wij zijn dus geen commerciële onderneming, wel een dienstverlenende. Wij staan steeds klaar voor onze leden.

65 jaar groot in service!

Aan het hoofd van dit erkend sociaal secretariaat staat het zussenpaar Ellen en Ann Müsing. Het secretariaat werd opgericht door Louis Müsing en in 1946, bij het ontstaan van de RSZ, erkend bij Ministerieel Besluit. De dienstverlening werd in de diepte en de breedte verruimd en erkend, met als hoofddoel de sociale administratie behartigen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. Begin jaren ’70 treedt met zoon Jan Müsing de tweede generatie aan. Na zijn overlijden in 2001 nemen dochters Ellen en Ann de touwtjes in handen. Ellen als algemeen directeur en Ann als administratief verantwoordelijke.

De Nationale  Patroonsdienst helpt KMO’s en ondernemers die geen tijd hebben of tijd wensen te besteden aan de sociale administratieve rompslomp en de vaak wijzigende wetgeving.

Niet alleen in dimensie onderscheiden we ons van grote(re) aanbieders maar ook door de persoonlijke aanpak en hoge mate van flexibiliteit die we in onze dienstverlening inbouwen.